Przedmiot ogólnouczelniany

2023Z

Kod przedmiotu0000SXO-MODI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLiteratura wskazana przez prowadzącego przedmiot
Literatura uzupełniająca
Uwagi