Przedmiot ogólnouczelniany

2023L

Kod przedmiotu0000SXO-MODII
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zaworska-Nikoniuk, Zaworska-Nikoniuk D. Diagnoza, profilaktyka u terapia uzależnień. Olsztyn 2005. Epistheme, Epistheme , 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi