Język obcy II

Foreign language II

2022L

Kod przedmiotu37-00-30-II
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Clare, Antonia; Eales, Frances; Oakes, Steve; Wilson, JJ, Speakout B2, Pearson, 2015 2) Funk, Hermann; Kuhn, Christina, studio [express], Cornelsen, 2017 3) Ślęzak, Agnieszka ; Tokarczyk, Olga, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 4) Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon, Market Leader 3rd edition, Pearson, 2010 5) Zespół Prisma, Prisma, Edinumen, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi