Etykieta

Etiquette

2021Z

Kod przedmiotu2600SX-MK-ETYK
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, KDC, 2008 2) Bortnowski A., Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, A. Marszałek, 2009 3) Pietkiewicz E., Etykieta menadżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, 1990 4) Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki, 1997 5) Jarczyński A., Z klasą, na luzie, Znak Litteranova, 2017 6) Kuspys P., Savoir-vivre. sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk i Ska, 2012 7) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Instytut Spraw Zagranicznych, 2010 8) Sabath M. A., Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI w., Amber, 2002 9) Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Wolters Kluwer, 2010 10) Szymczak W. F., Etykieta w administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi