Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2021Z

Kod przedmiotu2600SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, , Wolters Kluwer, 2015 2) E. Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi