Filozofia

Philosophy

2021Z

Kod przedmiotu32S1-FILOZ1
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówgólnie – podstawowe wiadomości z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i początków filozofii nowożytnej. Szczegółowo: Wykład I. Wyjaśnienia. Jaki jest program i cele zajęć? 2. Czym jest filozofia? Wykład II. Filozofia starożytna: wprowadzenie do filozofii starożytnej; Sokrates Wykład III. Filozofia starożytna: Platon Wykład IV. Filozofia starożytna: Arystoteles Wykład V. Filozofia starożytna: Epikur a Samos Wykład VI. Filozofia starożytna: cynicy i cyrenaicy Wykład VII. Filozofia starożytna: stoicy Wykład VIII. Filozofia średniowieczna: wprowadzenie do filozofii średniowiecznej, Aureliusz Augustyn Wykład IX. Filozofia średniowieczna: Tomasz Akwinu Wykład X. Sprawdzian z filozofii starożytnej i średniowiecznej. Prezentacja pracy plastycznej Wykład XI. Filozofia nowożytna: wprowadzenie do filozofii nowożytnej, Giovanni Picco della Mirandola Wykład XII. Filozofia nowożytna: Thomas Hobbes Wykład XIII. Filozofia nowożytna: Jean Jacques Rousseau.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, WAM, 1992 2) Nagel Th., Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Aletheia, wiele 3) Ferry L., Jak żyć?, Czarna owca, 2011 4) Środa M., Etyka dla myślących, PWN, 2010 5) Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, wiele, wiele 6) Tatarkiewicz W.,, Historia filozofii, t. I-II, PWN, wiele 7) Wendland Z., Historia filozofii: od szkoły jońskiej do końca XX wieku. Podręcznik akademicki dla niefilozofów, wiele, wiele 8) Bocheński J.M., Zarys historii filozofii, wiele, wiele 9) Ferry L., Filozofia – najpiękniejsza historia, Czarna owca, 2018
Literatura uzupełniająca
UwagiDo zobaczenia!