Filozofia

Philosophy

2021L

Kod przedmiotu32S1-FILOZ2
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówgólnie – zarys historii filozofii nowożytnej (od Kartezjusza do filozofii współczesnej). Szczegółowo: Wykład I. Filozofia nowożytna: Rene Descartes Wykład II. Filozofia nowożytna: John Locke Wykład III. Filozofia nowożytna: George Berkeley i David Hume Wykład IV. Filozofia nowożytna: Immanuel Kant Wykład V. Filozofia nowożytna: Mary Wollstonecraft i feminizm Wykład VII. Filozofia nowożytna: Søren Kierkegaard Wykład VII. Filozofia nowożytna: utylitaryzm 1. Jeremy Bentham 2. John Stuart Mill Wykład. VIII. Filozofia nowożytna: Artur Schopenhauer.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, WAM, 1992 2) Nagel Th., Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Aletheia, wiele 3) Środa M., Etyka dla myślących, PWN, 2010 4) Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, wiele, wiele 5) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-II, PWN, wiele 6) Wendland Z., Historia filozofii: od szkoły jońskiej do końca XX wieku, wiele, wiele 7) Bocheński J.M., Zarys historii filozofii, wiele, wiele 8) Żelazny M., Kant dla początkujących, Wydaw. UMK, 2008 9) Ferry L.,, Jak żyć?, Czarna Owca, 2011 10) Ferry L.,, Filozofia – najpiękniejsza historia, Czarna Owca, 2018
Literatura uzupełniająca
UwagiPowodzenia!