Fotografia

Photography

2022L

Kod przedmiotu32S1-FOTOGR2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ang Tom, Fotografia cyfrowa. , t. 1, Arkady, 2014, s. 240 2) Kemp Wolfgang, Historia fotografii . Od Daguerr a do Gursky ego, t. 1, Universitas, 2014, s. 250 3) Sontag S, O fotografii, t. 1, Karakter, 2017, s. 247
Literatura uzupełniająca
Uwagi