Fotografia

Photography

2021L

Kod przedmiotu32S1-FOTOGR5
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Eodice L, Inspirujące fotografie. Warsztaty fotograficzne, , t. 1, Helion, 2010, s. 270
Literatura uzupełniająca
Uwagi