Fotografia

Photography

2022Z

Kod przedmiotu32S1-FOTOGRs
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dederko W, 1. Dederko W. "Światło i cień w fotografii".wyd. Polskie Wydawnictwo Fotograficzne, 2. Gombrich E. Sztuka a złudzenie, wyd. PIW 1981,3. Mazur A. "Kocham fotografię", wyd. Czterdzieści tysięcy malarzy 2009, 4. Tomaszczuk Z. "ŚWiadomosc kadru". "Szkice z estetyki". wyd. Kropka, 2003.5. S, t. 1, Polskie Wydawnictwo Fotograficzne, 2005, s. 220 2) Sobota A. , Konceptualnośc fotografii ,, t. 1, .Galeria Bielsko - Biała. , 2012, s. 210
Literatura uzupełniająca
Uwagi