Grafika

Graphics

2021L

Kod przedmiotu32S1-GRAFI2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneEgzamin wstępny
Opis ćwiczeńOmówienie specyfiki ekspresji artystycznej, oraz języka którym charakteryzuje się realizowana w danym semestrze technika graficzna: sucha igła, mezzotinta, linoryt, drzeworyt. Prezentacja szczegółowych zagadnień i problemów warsztatowych. Samodzielna realizacja dwóch prac graficznych na podstawie przedłożonych projektów. Przegląd i dyskusja na temat zrealizowanych dzieł
Opis wykładówIA:Omówienie specyfiki ekspresji artystycznej, oraz języka którym charakteryzuje się realizowana w danym semestrze technika graficzna: sucha igła, mezzotinta, linoryt, drzeworyt. Prezentacja szczegółowych zagadnień i problemów warsztatowych. Samodzielna realizacja dwóch prac graficznych na podstawie przedłożonych projektów. Przegląd i dyskusja na temat zrealizowanych dzieł.
Cel kształceniaPrzeszkolenie wstępne i zapoznanie z podstawowymi technikami graficznymi z dziedzin druku wypukłego i wklęsłych technik suchorytniczych. Konfrontacja z problemami pracy twórczej za pośrednictwem tradycyjnego warsztatu graficznego. Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez tradycyjny warsztat graficzny.
Literatura podstawowa1) Beth Grabowski, Bill Fick, Grafika - Techniki i Materiały - Przewodnik, Uniersitas, 2011
Literatura uzupełniająca1) Andrzej Jurkiewicz, wyd. Arkady, Podręcznik Metod Grafiki Artystycznej, 1975r., tom
UwagiTematyka realizowanych na ćwiczeniach prac plastycznych jest w gestii prowadzącego.