Grafika

Graphics

2022Z

Kod przedmiotu32S1-GRAFI3
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGrafika Warsztatowa I rok - 1,2 semestr
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń1/ Wklęsłodruk (techniki trawione): Omówienie specyfiki ekspresji artystycznej, oraz języka którym charakteryzuje się artystyczne techniki trawione wklęsłodrukowe. Omówienie najważniejszych przedstawicieli i dzieł. Prezentacja zakresu możliwości technicznych wklęsłodruku na płycie trawionej. Samodzielna realizacja dwóch utworów plastycznych w następujących technikach wklęsłodrukowych - akwaforta, akwatinta, odprysk, inne. Przegląd i omówienie zrealizowanych prac plastycznych, dyskusja. 2/ Litografia: Litografia: Artystyczne techniki druku płaskiego. Litografia, offset autorski, techniki alternatywne. Omówienie najważniejszych przedstawicieli i dzieł realizowanych w zakresie omawianej techniki graficznej. Prezentacja wybranych zagadnień warsztatowych (litografia na kamieniu, proces cyfrowy i analogowy na płycie aluminiowej). Realizacja cyklu prac graficznych w wybranych technikach druku płaskiego. Przegląd, dyskusja.
Opis wykładów-
Cel kształceniaKreatywne obrazowanie za pośrednictwem technik graficznych z dziedzin wklęsłodruku trawionego na metalu oraz druku płaskiego. Konfrontacja z problemami pracy twórczej za pośrednictwem tradycyjnego warsztatu graficznego. Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez tradycyjny warsztat graficzny. Rozszerzenie doświadczenia ekspresji artystycznej o graficzne techniki druku - akwatinta, akwaforta, odprysk, litografia, offset autorski oraz techniki alternatywne. Wykształcenie studenta mającego całościowe spojrzenie na przemiany w sztuce graficznej/projektowej - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia druku/ grafiki artystycznej.
Literatura podstawowa1) Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik Metod Grafiki Warsztatowej, Arkady, 1975 2) Beth Grabowski, Bill Fick, Grafika - Techniki i Materiały - Przewodnik, Universitas, 2011
Literatura uzupełniająca1) Praca zbiorowa, wyd. Tamarind, Tamarind Book of Lithography, 2009r., tom 2) Alois Senefelder, wyd. New York, Invention of Lithography, 1911r., tom 3) John Ross, Clare Romano, Tim Ross, wyd. The Free Press, The Complete Printmaker - Techniques, traditions, innovations, 1990r., tom
Uwagitematy ćwiczeń w gestii prowadzącego