Historia sztuki nowożytnej

History of modern art

2022Z

Kod przedmiotu32S1-HSN
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod red. F. Tomma, "Renesans we Włoszech: architektura, rzeźba, malarstwo" , wyd. Koenemann, 2000 2) John Shaermann, "Manieryzm", PWN, Warszawa, 1970 3) Praca zbiorowa pod red. F. Tomma, "Sztuka baroku: architektura, rzeźba, malarstwo" , Koenemann, 2000 4) M. Rzepińska, "Siedem wieków malarstwa europejskiego", Ossolineum, Wrocła, 1986 5) W.Tomkiewicz, "Rokoko", Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 2005 6) H. Honour, "Neoklasycyzm", PWN, Warszawa , 1972 7) M Poprzęcka, "Akademizm", Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi