Historia sztuki starożytnej i średniowiecznej

History of ancient and medieval art

2021L

Kod przedmiotu32S1-HSSS
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anne D`Aleva, "Metody i teorie historii sztuki", Universitas, Kraków, 2008 2) Praca zbiorowa, "Słownik terminologiczny sztuk pięknych", Arkady, Warszawa, 2005 3) Praca zbiorowa, "Sztuka świata", t. 1-5, Arkady, Warszawa, od 1989 4) Elżbieta Makowiecka,, "Sztuka grecka. Krótki zarys", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2006 5) Elżbieta Jastrzębowska, "Sztuka wczesnochrześcijańska", WAM, Kraków, 2008 6) Praca zbiorowa pod red. F. Tomma, "Sztuka romańska: architektura, rzeźba, malarstwo", Koenemann, 2000 7) Praca zbiorowa pod red. F. Tomma, "Gotyk: architektura, rzeźba, malarstwo", Koenemann, 2000 8) Jadwiga Lipińska, "Sztuka starożytnego Egiptu", Arkady,Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi