Intermedia

Intermedia

2022Z

Kod przedmiotu32S1-INTERw
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOmawianie tematów związanych z treścią ćwiczeń jak: Instalacja; Foto-instalacja; Auto-kreacja; Video i video-instalacja (Nam June Paik, Bill Viola); Ingerencje artystyczne w przestrzeni jako specyficzna odmiana instalacji (LandArt); M. Duchamp - Ojciec Sztuki Współczesnej; Rozwój sztuki instalacji od Dadaizmu po współczesność; Omawianie aktualnych wydarzeń artystycznych dziejących się w kraju i na świecie.,ĆWICZENIA:1. Realizowanie zadania pod tytułem "Kolekcja znaczeń" - budowanie dziewięciu znaczeń dowolnie wybranego przedmiotu w zależności od kontekstu. Dokumentowanie tych znaczeń za pomocą fotografii. 2. Projekt koncepcyjny ingerencji w dowolnie wybranej przestrzeni/naruszenia przestrzeni. Forma - fotomontaż. Prowadzenie dialogu z przestrzenią na poziomie znaczeniowym bądź strukturalnym wybranej przestrzeni. 3. Konstruowanie instalacji - dobór odpowiednich środków i materiałów dla wyrażenia tematu "Człowiek-Przedmiot". 4. Budowanie inscenizowanego obrazu jako specyficznej formy instalacji, której efektem finalnym jest cykl fotografii - faza koncepcyjno-projektowa. 5. Realizowanie zadania "Przedmiot sztuki znaleziony" polegającego na obserwacji otoczenia i wyłonieniu jakiegoś obiektu, formy czy sytuacji, która nie powstała z inicjatywy artystycznej jednak ze względu na swoją specyfikę mogłaby być postrzegana jako dzieło artystyczne. Dokumentacja fotograficzna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Czubak, Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe. Współczesne wizerunki artystów. , Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2005 2) C. Tomkins, Duchamp. Biografia., Zysk i S-ka, 1996 3) A. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005., Stentor, 2005 4) red. G. Borkowski, A. Mazur, M. Branicka, Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000., CSW Zamek Ujazdowski, 2007 5) Praca zbiorowa, Rocznik. Rzeźba Polska 1994-1995. Sztuka instalacji., t. VII, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 1995
Literatura uzupełniająca
UwagiW pierwszym semestrze przede wszystkim będzie kładziony nacisk na koncepcyjną stronę podejmowanych zadań w zakresie ideowym, materiałowym oraz przestrzennym.