Malarstwo

Painting

2021L

Kod przedmiotu32S1-MAL2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Parramón José M., Perspektywa w rysunku i malarstwie, t. 1, WSiP, 1993 r., s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi