Malarstwo

Painting

2022Z

Kod przedmiotu32S1-MAL3
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zubal Ivan, Encyklopedia obrazu, jak zrozumieć obraz, t. 1, SOLIS, 2004 r., s. całość 2) Kokoska Barbara, Akt w malarstwie polskim, t. 1, Kluszczyński, 2009 r., s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi