Malarstwo

Painting

2022L

Kod przedmiotu32S1-MALAR3
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Smith Ray, Tajemnice warsztatu artysty, t. 1, Muza, 1994 r., s. całość 2) Red. Iskrzyńska Kazimiera, Faktury, t. 1, Galaktyka, 1999 r., s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi