Malarstwo

Painting

2021Z

Kod przedmiotu32S1-MALAR4
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Parramón José M, 1) Parramón José M., 1993r., "Jak powstaje kolor", wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993 r., s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi