Multimedia

Multimedia

2022L

Kod przedmiotu32S1-MULTI3
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marshal McLuhan, "Zrozumieć media" , WNT, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi