Podstawy kompozycji i liternictwa

Basics of composition and lettering

2021Z

Kod przedmiotu32S1-PKL
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBez przedm. wprowadz.
Wymagania wstępneBez wymagań wstępnych
Opis ćwiczeń1. Formaty standardowe i niestandardowe. 2. Narzędzia, materiały, technologie. 3. Krótka historia pisma. Historia pisma alfabetycznego. 4. Podstawowe pojęcia w typografii. 5. Typologia, systematyka i charakterystyka krojów i odmian pisma. Antykwa, antykwa linearna, antykwa linearna belkowa, antykwa szeryfowa, kursywa, pismo pochyłe, pismo jednoelementowe, pismo dwuelementowe, pismo eksperymentalne i hybrydowe, pisanki. 6. Liternictwo narzędziowe. Charakterystyka, technika, zastosowanie. Ćwiczenia wstępne. Podstawowe pojęcia w liternictwie. Wysokość znaku, szerokość znaku, światło, interlinia, szarość tekstu. Podstawowa anatomia litery. 7. Przygotowanie własnych narzędzi do liternictwa. 8. Ćwiczenia kompozycyjne w oparciu o literę narzędziową. 9. Ćwiczenia w zakresie powiązania formy i treści w prostych i złożonych kompozycjach literniczych. Interpretacja graficzna pojęć prostych i abstrakcyjnych. 10. Liternictwo autorskie. 10. Praktyczne wykorzystanie liternictwa w projektach. 11. Layout w projektach i składzie. Układ typograficzny w relacji z innymi elementami składu (ilustracja, fotografia).
Opis wykładówBEZ WYKŁADÓW
Cel kształcenia1. Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w dalszych etapach edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w oparciu o podstawy wiedzy o kompozycji i liternictwie. 2. Przygotowanie do świadomego posługiwania się językiem plastycznym w sztukach wizualnych, w tym w zakresie: formy, koloru i szeroko rozumianej kompozycji. 3. Przygotowanie do rzetelnego, świadomego wykorzystania klasycznego i nowoczesnego warsztatu, technologii w liternictwie, w tym również jako preludium do działań w zakresie typografii i projektowania graficznego. 4. Przekazanie możliwie najszerszej wiedzy o literze, podstawowym budulcu tekstu, o zasadach rządzących najlepszym wykorzystaniem litery.
Literatura podstawowa1) Ambrose G., Harris P., Pre-press. Poradnik dla grafików , PWN, 2010 2) Frutiger A., Człowiek i jego znaki , Wydawnictwo Do, Optima, 2005 3) Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, 2d2, 2012 4) Ambrose G., Harris P., Typografia, PWN, 2008 5) Szantó T., Pismo i styl, Ossolineum, 1986 6) Samara T., Kroje i kolory pisma. Przewodnik dla grafików, Helion, 2010 7) Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Krupski i S-ka, 1996 8) Tomaszewski A., Inwentarium wiedzy o poligrafii. Pismo drukarskie, Ossolineum, 1989 9) Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, PWN, 2009 10) Ambrose G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, PWN, 2008 11) Wojeński J., Technika liternictwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974 12) Bernaciński S., Liternictwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990 13) Sabard V., Geneslay V., Rebena L., Kaligrafia Łacińska, Wydawnictwo RM, 2008 14) Gaziński E., Liternictwo, Wydawnictwo eMPi2, 1998 15) Banach A., Pismo i obraz, Wydawnictwo Literackie, 1966 16) Noble M., Kaligrafia. Podręcznik dla początkujących , Parragon Books, 2008 17) Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz terytoria, 2004
Literatura uzupełniająca1) Katalogi Biennale Plakatu w Wilanowie Czasopismo 2+3D, Wojeński, Technika liternictwa Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice, 2002 Richaudeau F., Podręcznik typografii i łamania kolumn czyli sztuki drukarskiej, Warszawa 1997 Diringer D., Alfabet czyli klucz do dziejów ludzkości, Warszawa 1972 Jean G., Pismo - pamięć ludzkości, Wrocław 1994 Mehigan J., Mastering the Art of Calligraphy, Londyn 2009 Haines S., The Calligrapher's Project Book, Londyn 1994 Suzuki J., Kaligrafia japońska, Warszawa 2007, tom
UwagiStudenci są zobowiązani do posiadania podstawowych narzędzi literniczych, wystarczającej ilości papieru ustalonej przez wykładowcę, tuszu, atramentu, farb. Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (oprócz sytuacji losowych). Trzy nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują studenta w podejściu do zaliczenia przedmiotu.