Podstawy kompozycji i liternictwa

Basics of composition and lettering

2021L

Kod przedmiotu32S1-PKL2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaFrutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2005 Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012 Ambrose G., Harris P., Typografia. Warszawa 2008 Szantó T., Pismo i styl, Warszawa 1986 Samara T., Kroje i kolory pisma. Przewodnik dla grafików, Warszawa 2010 Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Krupski i S-ka, 1996 Tomaszewski A., Pismo drukarskie, Wrocław 1989 Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1979 Ambrose G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008 Wojeński J., Technika liternictwa, Warszawa 1974 Bernaciński S., Litrernictwo, Warszawa 1990 Sabard V., Geneslay V., Rebena L., Kaligrafia Łacińska, Warszawa 2008 Gaziński E., Liternictwo, Poznań 1998 Banach A., Pismo i obraz, Kraków 1966 Noble M., Kaligrafia. Podręcznik dla początkujących, 2008 Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii, Warszawa 2004, wyd. PWN, 2010, 2010 1) Ambrose G., Harris P., Pre-press. Poradnik dla grafików, Warszawa 2010 2) Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo Do, Wyd. Optima, 2005 3) Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, wyd. 2d2, 2012 4) Ambrose G., Harris P., Typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 5) Szantó T., Pismo i styl, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986 6) Samara T., Kroje i kolory pisma. Przewodnik dla grafików, Helion, 2010 7) Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Krupski i Ska, 1996 8) Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 9) Ambrose G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 10) Wojeński J., Technika liternictwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974 11) Bernaciński S., Liternictwo, WSiP, 1990 12) Sabard V., Geneslay V., Rebena L., Kaligrafia łacińska, RM, 2008 13) Tomaszewski A., Inwentarium wiedzy o poligrafii. Pismo drukarskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 14) Banach A., Pismo i obraz, Wydawn. Literackie, 1966 15) Noble M., Kaligrafia. Podręcznik dla początkujących, Parragon Books, 2008 16) Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii, Słowo/obraz/t
Literatura uzupełniająca
Uwagi