Plener

Plein-air

2021L

Kod przedmiotu32S1-PLENER
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Smith R., , Smith R., Tajemnice warsztatu artysty , Muza S.A., Warszawa 1994 , t. 1, Muza S.A., 1994, s. 56 2) Rzepińska M., , Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego , Kraków 1983, t. 1, Kraków , 1983, s. 105
Literatura uzupełniająca
Uwagi