Projektowanie graficzne

Graphic Design

2021Z

Kod przedmiotu32S1-PRG
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie graficzne
Wymagania wstępnepodstawy projektowania graficznego
Opis ćwiczeńProjektowanie inicjałów: projektowanie ręczne przy użyciu pędzla (wersja czarnobiała); projektowanie ręczne przy użyciu pędzla (wersja kolorystyczna); projektowanie przy użyciu różnych narzędzi(wersja czarnobiała); projektowanie inicjału z gotowych fontów. Format realizacji 20x20cm. Projekt własnego logo - format 21x30cm (wersja czarnobiała i wkolorze)
Opis wykładówbez wykładów
Cel kształceniaprzygotowanie studenta do samodzielnej kreacji w zakresie grafika projektanta, mającego podjąć pracę w wydawnictwach, agencjach reklamy, telewizji, prasie i innych ośrodkach pracy wizualnej
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-