Projektowanie graficzne

Graphic Design

2022Z

Kod przedmiotu32S1-PROJGRA2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ambrose/Harris, Layout, PWN, 2014 2) Phil Baines, Andrew Haslam, Pismo i Typografia, PWN, 2013 3) David Dabner, Design & Layout - sztuka projektowania, Focus, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi