Projektowanie graficzne

Graphic Design

2022L

Kod przedmiotu32S1-PROJGRA4
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ambrose/Harris, "Layout", t. 1, PWN, 2011, s. 1-70 2) Phil Baines, Andrew Haslam, "Pismo i Typografia", t. 1, PWN, 2009, s. 1-50 3) David Dabner, "Design & Layout - sztuka projektowania", , t. 1, Focus, 2012, s. 1-80
Literatura uzupełniająca
Uwagi