Praktyka upowszechniania kultury plastycznej

Practice of Popularizing Plastic Art Culture

2022L

Kod przedmiotu32S1-PUKP
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzająceRysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, historia sztuki
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych technik plastycznych, podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki
Opis ćwiczeńWICZENIA:W zależności od specyficznej działalności danej instytucji praktykant realizuje zadania w zakresie projektowania i wykonywania prac plastycznych oraz upowszechniania kultury plastycznej
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem praktyki jest poznanie przez studenta specyfiki pracy w galeriach, instytucjach kultury, osrodkach edukacji i upowszechniania sztuki, studiach reklamowych itp.
Literatura podstawowa1) Janusz Gajda i Wiesław Żardecki (red.), , Wybrane problemy animacji kulturalnej, t. 1, UMCS, Lublin, 2001, s. 279 2) Jan Grad, Urszula Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce : zmiany modelu : skrypt dla studentów kulturoznawstwa, t. 1, UAM, Poznań, 2005, s. 296 3) Józef Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Adam Marszałek, 1999, s. 140
Literatura uzupełniająca1) Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i jej upowszechniania, rozporządzenie Rektora UWM dotyczące praktyk, tom
UwagiStudent jest objęty opieką pracownika wyznaczonego przez osobę reprezentującą daną instytucję