Rysunek

Drawing

2023Z

Kod przedmiotu32S1-RYS4
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającerysunek studia pierwszego stopnia
Wymagania wstępneZnajomość rysunku w zakresie studiów pierwszego stopnia.
Opis ćwiczeń1.Szkice szkieletu ludzkiego, szkice szkieletu zwierzęcego. 2. Szkice modela. 3. Szkice fragmentów ciała ludzkiego. 4. Porównanie szkieletu i modela w rysunku. 5. Rysunek studyjny półaktu z uwzględnieniem konkretnego ruchu modela i układu mięśniowo-szkieletowego. 6 Studium gipsowego modela.
Opis wykładów-
Cel kształceniaOpanowanie elementarnej wiedzy z zakresu proporcji oraz budowy ciała ludzkiego. Student zna szkielet i budowę ciała ludzkiego. Poprawne anatomicznie skonstruowanie studium postaci ludzkiej.
Literatura podstawowa1) Leonardo Compact Series, Anatomia dla artystów, t. I, Koh-Inoor, 2017, s. 1-34 2) Hieronim Skurpski, Szkicownika z lat 1964-1980, t. III, Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 2008, s. 8-310
Literatura uzupełniająca1) Fabry Glenn, Anatomia dla artystów, t. 1, Arkady, 2016, s. 3-158 2) Jose M. Parramon, Rysunek artystyczny., t. I, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 5-186
UwagiTreści ćwiczeń są omawiane na podstawie przykładów i rozwiązań z historii sztuki.