Rysunek z anatomią

Drawing with Anatomy

2022L

Kod przedmiotu32S1-RYSA2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającerysunek studia pierwszego stopnia
Wymagania wstępneZnajomość rysunku w zakresie studiów pierwszego stopnia.
Opis ćwiczeń1.Szkice martwej natury. 2. Szkice martwej natury z wnętrzem. 3. Szkice fragmentów ciała ludzkiego. 4. Porównanie szkieletu i modela w rysunku. 5. Rysunek studyjny półaktu z uwzględnieniem różnorodnych technik rysunkowych. 6 Studium gipsowego modela.
Opis wykładów-
Cel kształceniaOpanowanie elementarnej wiedzy z zakresu proporcji oraz budowy ciała ludzkiego. Student zna szkielet i budowę ciała ludzkiego. Poprawne anatomicznie skonstruowanie studium postaci ludzkiej.
Literatura podstawowa1) Leonardo Compact Series, Anatomia dla artystów, t. I, Koh-Inoor, 2017, s. 1-34 2) Hieronim Skurpski, Szkicownika z lat 1964-1980, t. III, Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 2008, s. 8-310
Literatura uzupełniająca1) Leonardo Compact Series, wyd. Koh-I-noor, Anatomia dla artystów, 2017r., tom 1, 1-34s. 2) Krystyna Janicka, wyd. WAiF Warszaw , Surrealizm, 1985r., tom 1, 1-248s. 3) Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, wyd. Kluszczyński, Sztuka Młodej Polski, 1996r., tom 1, 6-360s.
UwagiTreści ćwiczeń są omawiane na podstawie przykładów i rozwiązań z historii sztuki.