Rysunek podstawy

Basic drawing

2021Z

Kod przedmiotu32S1-RYSP
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość elementów kompozycyjnych obrazu.
Opis ćwiczeńĆwiczenia praktyczne przeprowadzane w pracowni: proste studium z natury. Poznanie problematyki światła, waloru, kompozycji, perspektywy w rysunku.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPoznanie podstawowych zasad budowy obrazu. Umiejętne wykorzystanie poznanych materiałów i technik do wykonania pracy rysunkowej.
Literatura podstawowa1) Jeano Barcsay, "Anatomie Artistique , t. I, Corvina Kiado, 1982, s. całość 2) Sarah Simblet, Anatomia dla artystów, , t. I, Arkady, 220100, s. całość
Literatura uzupełniająca1) Terisio Pignatti, wyd. Arkady, Historia rysunku od Altamiry do Picassa, 2006r., tom I, całośćs.
UwagiSzczegółowy tryb zajęć dotyczący przydziału godzin na poszczególne zagadnienia, temat ćwiczeń indywidualnych, ilość prac w semestrze, technikę wykonania, warunki zaliczenia, określa nauczyciel prowadzący.