Rzeźba z ceramiką

Sculpture and ceramics

2022L

Kod przedmiotu32S1-RZC2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak przedmiotów
Wymagania wstępneZaliczony 3 semestr przedmiotu Rzeźba
Opis ćwiczeń1.Ceramiczna rzeźba przestrzenna pt: "Forma geometryczna". Źródłem inspiracji ma być bogactwo form występujących w świecie flory i fauny. Zadanie dzieli się na trzy etapy: A. Wykonanie projektów rysunkowych oraz małych modeli przestrzennych. B. Modelowanie formy w glinie szamotowej z użyciem różnorodnych technik ceramicznych. C. Suszenie, wypalanie i szkliwienie gotowych form. Czas realizacji zadania - 30 godzin. 2. Medal pt. "Wydział Sztuki" - projekt w gipsie z zastosowaniem liternictwa i logotypów. Wymiary maksymalne płaskorzeźby 15 cm x 15 cm. Etapy pracy: A. Faza projektowa. B. Naniesienie projektu na płytki gipsowe. C. Praca w materiale - rzeźbienie w gipsowych płytkach za pomocą dłutek, skalpeli. Czas wykonania 21 h
Opis wykładówIA:1.Ceramiczna rzeźba przestrzenna pt: "Forma geometryczna". Źródłem inspiracji ma być bogactwo form występujących w świecie flory i fauny. Zadanie dzieli się na trzy etapy: A. Wykonanie projektów rysunkowych oraz małych modeli przestrzennych. B. Modelowanie formy w glinie szamotowej z użyciem różnorodnych technik ceramicznych. C. Suszenie, wypalanie i szkliwienie gotowych form. Czas realizacji zadania - 30 godzin. 2. Medal pt. "Wydział Sztuki" - projekt w gipsie z zastosowaniem liternictwa i logotypów. Wymiary maksymalne płaskorzeźby 15 cm x 15 cm. Etapy pracy: A. Faza projektowa. B. Naniesienie projektu na płytki gipsowe. C. Praca w materiale - rzeźbienie w gipsowych płytkach za pomocą dłutek, skalpeli. Czas wykonania 21 h.
Cel kształceniaPogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z technikami ceramicznymi oraz pracą w materiałach strukturalnych.
Literatura podstawowa1) Joaquim Chavarria, "Wielka księga ceramiki", , t. 1, Galaktyka Łódź, 1996, s. 196 2) Pravoslav Rada, "Techniki ceramiki artystycznej", t. 1, WAiF Warszawa, 1993 r, s. 212
Literatura uzupełniająca1) Opracowanie zbiorowe, wyd. wyd. Taschen, „Sculpture. From Antiquity to the Present Day”, 2013r., tom 2, 1152s.
UwagiBrak uwag.