Rzeźba

Sculpture

2021L

Kod przedmiotu32S1-RZEZBA3
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępneZaliczony I semestr przedmiotu Rzeźba
Opis ćwiczeń1. "Reminiscencje” – płaskorzeźba. W oparciu o cytaty zapożyczone ze sztuki tzw. klasycznej, student tworzy dla nich nowy kontekst poprzez dodanie współczesnych motywów. Zadanie składa się z 4 etapów: A. wykonanie projektów rysunkowych w oparciu o wybrane przez studenta przykłady znanych dzieł sztuki. B. Wspólna ocena oraz wybór projektu do realizacji. C. realizacja modelu płaskorzeźby w glinie (wymiar max. 30 cm x 50 cm). D. Wykonanie w gipsie odlewu gipsowego lub opcjonalnie - wycisku ceramicznego. E. Patynowanie lub szkliwienie wypalonej płaskorzeźby. Czas wykonania 21 h. 2. „Dłoń w geście” – rzeźba przestrzenna - studium z natury. Student tworzy kompozycję złożoną z dłoni w odpowiednim geście i dołożonym do niej przedmiotem tworzącym odpowiedni kontekst. Etapy pracy: A. Faza projektowa - szkice koncepcyjne. B. Wykonanie z drutu konstrukcji pod rzeźbę. C. Modelowanie w glinie. D. Odlew w gipsie metodą formy traconej. Czas wykonania 24 h
Opis wykładówIA:1. "Reminiscencje” – płaskorzeźba. W oparciu o cytaty zapożyczone ze sztuki tzw. klasycznej, student tworzy dla nich nowy kontekst poprzez dodanie współczesnych motywów. Zadanie składa się z 4 etapów: A. wykonanie projektów rysunkowych w oparciu o wybrane przez studenta przykłady znanych dzieł sztuki. B. Wspólna ocena oraz wybór projektu do realizacji. C. realizacja modelu płaskorzeźby w glinie (wymiar max. 30 cm x 50 cm). D. Wykonanie w gipsie odlewu gipsowego lub opcjonalnie - wycisku ceramicznego. E. Patynowanie lub szkliwienie wypalonej płaskorzeźby. Czas wykonania 21 h. 2. „Dłoń w geście” – rzeźba przestrzenna - studium z natury. Student tworzy kompozycję złożoną z dłoni w odpowiednim geście i dołożonym do niej przedmiotem tworzącym odpowiedni kontekst. Etapy pracy: A. Faza projektowa - szkice koncepcyjne. B. Wykonanie z drutu konstrukcji pod rzeźbę. C. Modelowanie w glinie. D. Odlew w gipsie metodą formy traconej. Czas wykonania 24 h.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze studiowanym przedmiotem - kontynuacja.
Literatura podstawowa1) Zbigniew Wolski, "Sztukatorstwo", t. 1, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1990, s. 435 2) Josef Lang, "Rzeźbienie w glinie", t. 1, RM Warszawa, 2006, s. 80
Literatura uzupełniająca1) Opracowanie zbiorowe, wyd. Wydawnictwo Olesiejuk, , „1000 genialnych rzeźb”, 2008r., tom 1, 544s.
UwagiBrak uwag.