Rzeźba

Sculpture

2021Z

Kod przedmiotu32S1-RZEZBA4
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak przedmiotów
Wymagania wstępneZdane egzaminy wstępne.
Opis ćwiczeń 1.„Ćwiczenia z bryłą”- kompozycja rzeźbiarska pełno-przestrzenna złożona z prostych brył geometrycznych. Zadanie składa się z 3 etapów: A. Szkice kompozycyjne – przedstawienie koncepcji za pomocą szybkich szkiców w glinie, w formacie od 20 do 30 cm. B. Wspólna ocena przedstawionych projektów, wspólny wybór najlepszego projektu. C. Staranne wykonanie wybranego projektu w trwałym materiale: drewnie, kartonie, styropianie itp. D. Sporządzenie przez studenta dokumentacji fotograficznej na każdym etapie pracy. Czas wykonania 9 h. 2. „Odciski przedmiotów”- przedmiot jako moduł w kompozycji płaskorzeźbionej – praca w glinianym negatywie, wymiar około 20 cm x 30 cm lub 30 cm x 40 cm. Płaskorzeźba powinna charakteryzować się czytelnym układem kompozycyjnym, ma pokazywać zmienności: rytm - arytmia, porządek - chaos, wyciszenie - zadrażnienie. Etapy pracy: A. Przygotowanie glinianej płyty do modelowania. B. Tworzenie kompozycji metodą odcisków i eksperymentowania bezpośrednio w negatywie. C. Gipsowy odlew negatywu. D. Wykonanie patyny. Czas wykonania 9 h. 3. „Szkice postaci ludzkiej” - Szybkie szkice modela w glinie. Pracę należy łączyć z szybkimi szkicami rysunkowymi. Zaleca się dokumentowanie procesu twórczego na różnych etapach zaawansowania. Najlepsze prace zostaną wypalone w piecu ceramicznym. Czas wykonania 9 h. 4. "Inicjały"- kompozycja liternicza, płaskorzeźba w gipsie, wymiary 15 x 15 cm. Etapy pracy: A. Faza projektowa. B. Odlanie płytki gipsowej. C. Przeniesienie rysunku na materiał. D. Opracowanie płaskorzeźby bezpośrednio na płytce gipsowej przy pomocy dłut graficznych, nożyków modelarskich i cyklin zębatych. Czas wykonania 18 h.
Opis wykładówZajęcia z przedmiotu odbywają się wyłącznie w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi studiowanego przedmiotu.
Literatura podstawowa1) Adam Kotula, Piotr Krakowski, "Rzeźba współczesna", t. 1, WAiF Warszawa, 1985, s. 412 2) Andrzej Osęka, Wojciech Skrodzki, "Współczesna rzeźba polska", t. 1, wyd. Arkady, Warszawa, 1977, s. 157
Literatura uzupełniająca1) Josef Lang, wyd. RM Warszawa, "Rzeźbienie w glinie", 2006r., tom 1, 80s.
UwagiBrak uwag.