Seminarium i praca dyplomowa

Seminar and diploma thesis

2023L

Kod przedmiotu32S1-SPD
Punkty ECTS
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Gierz, "Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny" , słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 1988 2) J. Majchrzak, T. Mendel, "Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych", Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań , 1995 3) A. Pułło, "Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów" , Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa , 2000 4) G. Cabarelli, Z. Łucki, "Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów", wyd. Universitas, Kraków, 1988
Literatura uzupełniająca
Uwagi