Struktury wizualne

Visual structures

2022L

Kod przedmiotu32S1-STRUWIZ2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Yves Le Grand, Oczy i widzenie, t. 1, PWN, 1964, s. 1-50
Literatura uzupełniająca
Uwagi