Technologie informatyczne

Information technology

2021Z

Kod przedmiotu32S1-TECHI1
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBez przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępneBez wymagań wstępnych
Opis ćwiczeńEdycja tekstu i obrazu na podstawowym poziomie, pozwalającym na późniejszą samodzielna pracę uwzględniającą zastosowanie danych cyfrowych różnego rodzaju. Edycja tekstu w programach typowych dla tego rodzaju działań. Edycja tekstu w programach graficznych. Edycja obrazu w programach graficznych (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator). Łączenie grafiki z tekstem w pracach projektowych na podstawowym poziomie. Cyfryzacja obrazu. Skanowanie nośników przepuszczających (negatywy, diapozytywy) i nieprzepuszczających (zdjęcia, rysunki) - poziom podstawowy. Tworzenie i obróbka obrazu cyfrowego z zakresie grafiki bitmapowej i wektorowej. Łączenie tych rodzajów grafiki. Archiwizacja danych i budowanie własnej bazy danych. Rozszerzanie arsenału środków przekazu wizualnego w oparciu o nowe technologie. Zagadnienia barwy na monitorze i w druku. Drukowanie materiałów cyfrowych. Korekcja i retusz fotografii. Podstawy wiedzy o fotografii cyfrowej. Podstawowa obróbka plików w formacie RAW.
Opis wykładówBrak wykładów
Cel kształceniaPrzygotowanie studentów do samodzielnej pracy z podstawowymi dla grafika aplikacjami graficznymi i pokrewnymi, głównie z Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator. Przygotowanie do pracy z urządzeniami cyfrowymi i peryferyjnymi: aparat cyfrowy, skaner, drukarki.
Literatura podstawowa1) Kelby S., Kelby S., "Photoshop. Efekty specjalne", , Helion, 2005 2) Ambrose G., Harris P., Pre-press. Poradnik dla grafików, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 3) Fraser B., Schewe J., Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL, Helion, 2008
Literatura uzupełniająca
UwagiZe względu na powszechność użycia aplikacji graficznych w projektowaniu, fotografii wymagane jest zaangażowanie i obecność na zajęciach. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują studenta w podejściu do zaliczenia przedmiotu.