Wybrane zagadnienia sztuki nowoczesnej i współczesnej

Selected issues of modern and contemporary art

2022L

Kod przedmiotu32S1-WZSN
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówematyka wykładów: Wprowadzenie do kierunków i tendencji sztuki nowoczesnej i współczesnej, wyjaśnienie podstawowych pojęć. Omówienie kierunków protoawangardowych (realizm, impresjonizm, postimpresjonizm, fowizm). Secesja i założenia symbolizmu. Panorama zjawisk artystycznych w pierwszym dwudziestoleciu XX w.- kierunki Wielkiej Awangardy (kubizm, ekspresjonizm, futuryzm, konstruktywizm, abstrakcjonizm, dadaizm, surrealizm). Architektura historyzująca, przemysłowa, modernistyczna, tendencje w architekturze współczesnej. Sztuka totalitarna (nazistowska i socrealistyczna). Zmiany na mapie centrów sztuki po drugiej wojnie światowej. Kierunki i tendencje sztuki współczesnej (abstrakcjonizm ekspresjonistyczny, pop art, minimal art, sztuka konceptualna, sztuka kinetyczna, land art, hipperrealizm, op art, sztuka kinetyczna, body art). Problemy cywilizacyjne jako impuls do twórczości artystycznej po II wojnie światowej. Nowe media. Artysta-dzieło sztuki-odbiorca w czasach współczesnych.,ĆWICZENIA:Malarstwo polskie XIX i XX w. Twórczość najważniejszych artystów nowoczesnych i współczesnych. Bieżące wydarzenia artystyczne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marcin Giżycki, "Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku" , wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2002 2) zebrali: T. Richardson, N. Stangos, "Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej", Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980 3) A. Kotula, P. Krakowski, "Malarstwo, rzeźba, architektura. Wybrane zagadnienia plastyki współczesnej", wyd. PWN, Warszawa, 1981 4) W. Juszczak, "Postimpresjoniści", Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1985 5) M. Porębski, " Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX w.", Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1986 6) P. Juszkiewicz, "Wolność i metafizyka. O tradycji artystycznej Marcela Duchampa", wyd. PTPN, Poznań, 1995 7) W. Welsch, "Nasza ponowoczesna moderna", Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa, 1998 8) R. Salvadori, "Poszukiwanie nowoczesności", wyd.słowo/obraz/terytoria, Gdańsk , 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi