Filozofia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Analiza tekstu filozoficznego I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej I
6,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Język obcy starożytny – język grecki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy starożytny – język łaciński I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Logika I
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do filozofii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Retoryka
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Analiza tekstu filozoficznego II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej II
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Język obcy starożytny – język łaciński II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Logika II
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Metody badań jakościowych
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Komunikowanie obrazem
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychologia komunikacji wizualnej
1
ZAL-O
Wykład
15
Teorie interpretacji
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztat kreatywnego pisania I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia filozofii nowożytnej I
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Aksjologia
1
ZAL-O
Wykład
15
Epistemologia
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Krytyczna analiza tekstu I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ontologia
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru III
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat kreatywnego pisania II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wykład monograficzny do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia filozofii nowożytnej II
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Antropologia filozoficzna
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Etyka
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Filozofia fantastyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Krytyczna analiza tekstu II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Proseminarium
3
ZAL-OCENA
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru V
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru VI
2
ZAL-O
Wykład
30
Warsztat kreatywnego pisania III
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia filozofii współczesnej
10
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
60
60
III - Kierunkowe
Analiza dyskursu medialnego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Estetyka
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Filozofia nauki i ogólna metodologia nauk
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru VII
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru VIII
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychologia społeczna - teorie wpływu społecznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Strategie komunikacji marketingowej i reklamy
1
ZAL-O
Wykład
15
Translatorium do wyboru
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia najnowsza
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Filozofia języka
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Filozofia umysłu
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru IX
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot fakultatywny w języku angielskim
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Semiotyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Społeczeństwo sieci
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
3
ZAL-OCENA
Praktyki zawodowe
80
SUMA
30,0