Filozofia - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filozofia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w filozofii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Filozofia społeczna
4
Logika II
4
Metodologia nauk społecznych i humanistycznych
4
Przedmiot do wyboru
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium
2
IV - Specjalnościowych
Komunikacja międzykulturowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Komunikacja wizualna
1
ZAL-O
Wykład
15
Terapia filozoficzna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Warsztaty kreatywnego myślenia
1,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Socjologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Filozofia kultury
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Filozofia polska
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Filozofia przyrody
5
Kultura i technika
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium
4
ZAL-O
Ćwiczenia
45
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
5
III - Kierunkowe
Filozofia polityki
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Filozofia umysłu
0
Kognitywistyka
0
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Społeczeństwo informacyjne
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowych
Dwudziestowieczne teorie rozwoju kultury i cywilizacji
2
Konflikty moralne w wymiarze indywidualnym i społecznym
2
SUMA
20,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Filozofia religii
3
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
11
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Antropologia przyszłosci
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Filozofia informacji
2
Psychologiczne podstawy komunikacji
5
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0