Specjalność etyczno-epistemologiczna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filozofia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Ukończenie studiów na kierunku filozofia daje możliwości zatrudnienia w instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, bankach i instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp. Absolwent specjalności etyczno-epistemologicznej ma wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie etyki ogólnej oraz etyk szczegółowych (w tym etycznych podstaw zawodu, etyki mediów, etyki ekologicznej, etyki społecznej i innych). Absolwent ma wiedzę i umiejętności odnoszące się do procesów i mechanizmów poznawczych (kognitywnych, psychologicznych, społecznych, kulturowych), sposobów oceny wartości wiedzy i metod jej zdobywania, źródeł i zastosowań. Absolwent może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia filozofii starożytnej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Język obcy starożytny I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy starożytny II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Logika
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Warsztat filozoficzny
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wprowadzenie do filozofii
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Analiza tekstów filozoficznych
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Analiza tekstów kultury
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Historia filozofii starożytnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia filozofii średniowiecznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Język obcy starożytny I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Logika
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Etyka
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy przedsiębiorczości
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia filozofii nowożytnej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Aksjologia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Antropologia filozoficzna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Ontologia
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Etyka normatywna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etyka opisowa i metaetyka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etyka życia gospodarczego
1
ZAL-O
Wykład
15
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia filozofii nowożytnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Epistemologia
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Filozofia nauki i ogólna metodologia nauk
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Bioetyka
1
ZAL-O
Wykład
15
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia filozofii współczesnej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Estetyka
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium
4
ZAL-O
Ćwiczenia
45
IV - Specjalnościowych
Epistemologia współczesna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etyka ekologiczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Etyka mediów
1
ZAL-O
Wykład
15
Filozofia nauki – wybrane problemy
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Nauki kognitywne
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Współczesne teorie prawdy
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia filozofii współczesnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Przedmiot fakultatywny w języku angielskim
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Etyka społeczna i deontologia
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Filozofia języka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologiczne i lingwistyczne podstawy wiedzy ludzkiej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Współczesne teorie etyczne
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0