Wykład monograficzny

2020L

Kod przedmiotu1400SXO-WM2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZ tego przedmiotu nie przewidziano ćwiczeń
Opis wykładówKonstytutywne pogłębione wiadomości z zakresu szeroko pojętej filologii polskiej, uwzględniające najnowszy stan badań. Szczegółowa tematyka jest powiązana z badaniami naukowymi osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem treści istotnych dla kształcenia i poszerzania kompetencji zawodowych studentów filologii polskiej.
Cel kształceniaRozwijanie i utrwalanie w pogłębionym stopniu wiedzy oraz umiejętności z zakresu filologii polskiej, z uwzględnieniem jej powiązań z dyscyplinami, istotnymi dla tego kierunku studiów i zdobywanych na nim kompetencji zawodowych. Przedstawienie wiadomości z zakresu wybranej tematyki wykładu z wykorzystaniem własnych badań naukowych osoby prowadzącej zajęcia.
Literatura podstawowa1) X, 1) X, Dobór literatury jest w gestii osoby prowadzącej zajęcia, zależy od wybranej tematyki wykładu, X, X , X, X
Literatura uzupełniająca
UwagiDobór literatury jest w gestii osoby prowadzącej zajęcia, zależy od wybranej tematyki wykładu