Interakcje społeczne i kooperacja - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filozofia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w filozofii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Filozofia społeczna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Logika II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Metodologia nauk społecznych i humanistycznych
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Specjalistyczny warsztat językowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Komunikacja międzykulturowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Komunikacja wizualna
1
ZAL-O
Wykład
15
Terapia filozoficzna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Warsztat kreatywnego myślenia
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Socjologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Filozofia kultury
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Filozofia polska
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Filozofia przyrody
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Kultura i technika
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium
4
ZAL-O
Ćwiczenia
45
IV - Specjalnościowych
Semiotyka praktyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Filozofia polityki
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Filozofia umysłu
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Kognitywistyka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Społeczeństwo informacyjne
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowych
Myślenie i działanie projektowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Filozofia religii
2
EGZ
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
11
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Antropologia przyszłosci
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologiczne podstawy komunikacji
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Sztuka autoprezentacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Ćwiczenia
160
SUMA
30,0