Ćwiczenia specjalizacyjne

Lectures and classes organised by the Institute of History

2023L

Kod przedmiotu35S1-CWSPh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czernichowski K., Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Warszawa , 2010 2) Curtis P., Feierman S., Thompson L., Vansina J.,, Historia Afryki. Narody i cywilizacje, Gdańsk , 2003 3) Iliffe J., Afrykanie. Dzieje kontynentu , t. wydanie 1, Kraków , 2011 4) NDiaye B., Współczesna Afryka Subsaharyjska. Wybrane zagadnienia, Olsztyn , 2011 5) NDiaye B, Françafrique. Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, Olsztyn, 2010 6) NDiaye B., Letko P. (red.), „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” t. 1 Afryka w stosunkach międzynarodowych. Historia, stan obecny, perspektywy, t. 1-4, Olsztyn, 2010-16 7) Rynarzewski T., Nawrot K. A., Zajączkowski K., Cieślik E., Potencjał gospodarczy i mozliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa , PWE, 217, s. 459
Literatura uzupełniająca
Uwagi