Ekonomia

Economics

2021L

Kod przedmiotu35S1-EKONOah
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mieczysław Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydanie 7, Key Text, 2016 2) Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, 2017 3) Stanisław Czaja, Agnieszka Becla, Tomasz Poskrobko, Julia Włodarczyk, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Diffin, 2012 4) Jerzy Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, wyd. Śląsk, 1998 5) Bogusław Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, 2010 6) Dorota Murzyn, Janina Pach, Ekonomia społeczna, Diffin, 2018 7) Dawid Begg,Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch , Ekonomia. Mikroekonomia. Tom 1, PWE, 2007 8) Dawid Begg, Vernasca Gianluigi, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch , Makroekonomia, PWE, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi