Geostrategia

Geostrategy

2023L

Kod przedmiotu35S1-GEOS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki światowej, Warszawa, 2008 2) Otok S., Geografia polityczna, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi