Główne problemy współczesnego świata

Major problems of the modern world

2022L

Kod przedmiotu35S1-GPWS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cesarz Z., Stadtmüller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław, 2002 2) Grochalski S., Problemy globalne współczesnego świata, Opole, 2003 3) wyd. PWN, Konflikty współczesnego świata, Warszawa , 2008 4) wyd. PWN, Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, , Warszawa , 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi