Historia kultury

History of culture

2021Z

Kod przedmiotu35S1-HISKULh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Assman A., Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania , Poznań, 2015 2) red., Epoki i kierunki w kulturze. Sztuka, literatura, muzyka, teatr i film, Warszawa, 2008 3) Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi