Historia stosunków międzynarodowych (1815-1989)

History of international relations

2022Z

Kod przedmiotu35S1-HISMh
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa, 2010 2) Rojek W., Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa, 2011 3) Chwalba A. , Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa, 2009 4) Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań, 2003 5) Frelek R. , Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych, Toruń, 2006 6) Kisinger H., Dyplomacja, Warszawa, 2009 7) Kitchen M., Historia Europy 1919-1939, Ossolineum, 2009 8) Osterhammel J., Historia XIX wieku. Przeobrażenie Świata…, Poznań, 2013 9) Pajewski J. , Historia powszechna 1871-1918, Warszawa, 2006 10) Żywczyński M. , Historia powszechna 1789-1870, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi