International Political Relations

2022L

Kod przedmiotu35S1-IPRh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pietraś Marek, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi