Informacja we współczesnym świecie

2021L

Kod przedmiotu35S1-IWS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Świgoń, Bariery informacyjne, Nauka o informacji. Red. W. Babik, 2016, s. 457-468 2) W. Babik, Ekologia informacji, Kraków, 2014 3) ., akty prawne związane z dostępem do informacji, wykorzystywaniem i ochroną informacji [Internetowy System Aktów Prawnych], ., . 4) ., strony instytucji i organizacji, serwisy i platformy informacyjno-komunikacyjne, bazy danych - adresy podawane na zajęciach, ., . 5) ., czasopismo "Studia Medioznawcze" [dostęp online], Warszawa, . 6) B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław , 2002 7) B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi